De visie van MeDea

Ik help organisaties bij het realiseren van hun doelstellingen door mee te denken met de opdrachtgever richting die doelen.
Zoals in de Griekse mythologie Medea Jason met haar toverkracht hielp bij het zoeken naar het Gulden Vlies, zo ondersteunt MeDea in de huidige tijd organisaties bij het realiseren van hun doelstellingen. Bij MeDea gaat het om het doel en niet om de 'tool'.

Mijn kracht ligt in het constant en effectief verbinden van HRD programma's en instrumenten aan zowel de doelen als de medewerkers van de organisatie. Door me allereerst te focussen op de totale activiteiten binnen de organisatie, alsmede de producten en klanten wordt snel het verbeterpotentieel helder. Niet in de laatste plaats zoek ik naar interventies die aansluiten bij de cultuur van de organisatie en die toch het verschil maken.
Samen met kennis van en inzicht in veranderprocessen en -trajecten én een eigenzinnige kijk op het ontwikkelen van managers en medewerkers, vormen dit de belangrijkste ingrediënten voor mijn dienstverlening.
Ik houd het graag simpel en probeer dit duidelijk te maken aan mijn opdrachtgever, soms in oneliners als: 'je moet eerst langszij komen om te kunnen communiceren'. Het gaat om samen met iedereen binnen de organisatie een doelstelling realiseren en niet 'op ramkoers' iets doordrukken. Pas in het echte gesprek waarbij verbinding is tussen de partijen worden oplossingen of interventies geaccepteerd.

De 'gap' tussen de huidige situatie en de gewenste situatie van de organisatie te overbruggen dat is voor mij de ultieme uitdaging.